KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program Belka stalowa przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności stalowych belek ciągłych. Program oblicza siły przekrojowe w belce wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy obwiednie sił przekrojowych (momentów i sił tnących) uwzględniającą pełną kombinatorykę dla wszystkich grup obciążeń (z relacjami typu wykluczenie lub występowanie łączne) .Algorytm sprawdzania nośności belek wykonany został w oparciu o normę PN-B-03200: 1990. „Konstrukcje stalowe; Obliczenia statyczne i projektowanie”. Warunki nośności są sprawdzane dla każdego przęsła belki dla następujących warunków:

 • dla wielkości przekrojowych odpowiadających miejscu występowania maksymalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących,
 • dla wielkości przekrojowych odpowiadających miejscu występowania minimalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących,
 • sprawdzenie nośności przekroju na ścinanie ekstremalną siłą poprzeczną w danym przęśle,
 • dla stanu granicznego użytkowania podane jest ekstremalne ugięcie sprężyste dla przęsła.

Dodatkowo sprawdzana jest nośność środnika belki w przypadku połączeń bez żebrowych

 • w miejscu występowania reakcji,
 • w miejscu przyłożenia sił skupionych do belki.

Konstruktor - Belka stalowa Konstruktor - Belka stalowa

Podstawowe możliwości programu to, m.in.:

 • Intuicyjny moduł wprowadzania danych, o organizacji analogicznej do innych modułów firmy INTERsoft.
 • Definiowanie dowolnych typów obciążeń.
 • Skalowana wizualizacja obciążeń.
 • Tworzenie kombinacji dowolnych obciążeń; wykluczających się, występujących łącznie, wynikających z innych obciążeń, lub pociągających inne obciążenia.
 • Możliwość zmiany przekroju, stały przekrój w obrębie przęsła.
 • Obliczanie maksymalnego ugięcia dla każdego przęsła (dla wybranej kombinacji obciążeń).
 • Sprawdzanie nośności w każdym przęśle dla; Mmax, Mmin, Vmax, z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia belki.
 • Sprawdzanie nośności środnika nad podporami i pod siłami skupionymi.
 • Trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych.
 • Graficzna i tekstowa prezentacja wyników obliczeń statycznych, możliwość decydowania przez użytkownika o ilości danych przeznaczonych do wydruku.

Program "Belka stalowa", tak jak każdy z pozostałych modułów wymiarujących, zawartych w kompleksowym systemie wspomagania projektowania "Konstruktor" może pracować w ramach jego struktury na dwa różne sposoby:

 • Niezależnie jako osobny program w którym wprowadzamy dane geometryczne, obciążenia belki, a jako wyniki otrzymujemy w formie graficznej i tekstowej siły przekrojowe i warunki określające nośność poszczególnych przęseł belki.
 • Jako moduł współpracujący z programem Rama 2D (w przyszłości również z innymi modułami do obliczeń statycznych).

Sprawdzanie nośności na zginanie Algorytm sprawdzania nośności belki na zginanie opracowano w oparciu o normę PN-B-03200: 1990 „Konstrukcje stalowe; Obliczenia statyczne i projektowanie”. Program sprawdza warunki nośności dla każdego przęsła belki z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia belki. W przypadku belki z wymuszoną osią obrotu należy podać odległość pomiędzy punktem przecięcia śladu płaszczyzny stężenia z osią środnika, a pasem górnym belki.

 • dla momentów maksymalnych z uwzględnieniem warunków podparcia pasa górnego i odległości przyłożenia obciążenia od pasa górnego. Równocześnie jest sprawdzany warunek nośności z uwzględnieniem odpowiadającej siły poprzecznej,
 • dla momentów minimalnych z uwzględnieniem warunków podparcia pasa dolnego i odległości przyłożenia obciążenia od pasa górnego. Równocześnie jest sprawdzany warunek nośności z uwzględnieniem odpowiadającej siły poprzecznej.

W celu określenia współczynnika zwichrzenia użytkownik musi podać na końcach przęsła warunki brzegowe w kierunku prostopadłym do płaszczyzny obciążenia, oraz sposób obciążenia pręta zgodnie z tablicą Z1-2 normy PN-B-03200. Współczynnik b przyjęto w kierunku bezpieczeństwa równy jeden.

Sprawdzanie nośności na ścinanie Nośność przęsła belki na ścinanie jest sprawdzana w miejscu występowania ekstremalnej siły poprzecznej. Nośność środnika jest określana ze wzoru(16) normy PN-B-03200.

Nośność środnika bez żeber w miejscu występowania sił skupionych Program sprawdza czynność środnika bez żeber poprzecznych jest wystarczająca do przeniesienia sił skupionych. W przypadku gdy nośność nie jest wystarczająca pojawia się komunikat o konieczności zastosowania żeber poprzecznych. Nośność jest sprawdzana w miejscach występowania sił skupionych dla podanej długości strefy docisku pod siłą. W przypadku gdy nad podporą następuje zmiana sztywności belki, przy sprawdzaniu nośności środnika na działanie reakcji, przyjęto punkt przyłożenia podparcia do lewego przęsła belki

Ugięcia W programie belka stalowa dla wybranej przez użytkownika kombinacji grup obciążeń oblicza wielkość ugięcia dla każdego przęsła belki. Ugięcie liczone jest w stanie sprężystym dla wartości charakterystycznych obciążeń. Ekstremalna wartość ugięcia jest porównywana z wartością dopuszczalną podaną przez użytkownika.

Zmiany przekroju Program belka stalowa umożliwia wprowadzanie zmian przekroju dla poszczególnych przęseł belki. Własność ta uwzględniana jest w obliczeniach statycznych oraz wymiarowaniu. Przy zmianie przekroju należy pamiętać, że położenie osi belki nie ulega zmianie. Przy dużych zmianach wysokości przekroju może to spowodować pewne błędy w obliczeniach statycznych.

Zobacz prezentację Profile stalowe

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.